Onno van Swigchem home

(english below) 

De sprankeling van echt contact

geeft een vonk en die slaat over. Tussen de spelers van een band en het publiek of tussen de deelnemers aan een improvisatieworkshop of een communicatietraining met muziek.

Als saxofonist en componist werk ik in verschillende groepen: de Bende van Drie, Waterproof live en Tetzepi. Ik ga graag de interactie aan met kunstenaars van andere disciplines zoals dans en video.

Ook als workshopleider/trainer ben ik voortdurend op zoek naar de tinteling van samenspel en interactie. Het bijzondere aan muziek is dat je direct hoort wat er gebeurt. Je wordt je bewust van verbinding. Dat prikkelt, stimuleert, geeft energie en inspiratie. Verbinding bezielt.

 

The spark of authentic contact starts a fire, and the fire spreads: between the players in a band and the audience, or between the participants in an improvisation workshop or a communication training through music.

As a saxophonist and composer I work in several groups: De Bende van Drie, Waterproof Live and Tetzepi. And I love to work in collaboration with artists in other disciplines, such as dance and video.

As a workshop leader and trainer I’m constantly seeking out the thrill of collaboration and interaction. Part of the magic of music is that you immediately hear what is happening. You become aware of connections. That’s stimulating and motivating; it gives energy and arouses creativity. Connection is inspiration.