MUZIEK EN BEDRIJF

 Voorstelling Tightrope – Drums and Barrels workshops teambuilding  

 

“Het loopt allemaal anders dan we dachten. Hoe hadden we dat nou kunnen voorkomen? Hoe richten we het voor de toekomst zo in dat dat ons niet weer overkomt?” Daag uw medewerkers uit te leren improviseren!

TIGHTROPE

Inspiratie-event op trainings- en studiedagen

Improvisatie is de sleutel voor verandering. De multimedia performance Tightrope inspireert om improvisatie te trainen als vaardigheid die het beste in ons omhoog haalt in plaats van het als noodzakelijk kwaad te zien. De voorstelling is voor bedrijven inzetbaar tijdens trainings- of studiedagen. Ook vormt zij het startschot van een teamtraining in drie stappen.

 

Improvisatie staat centraal. Het speelveld wordt open betreden. Met speciale software worden videobeelden live bewerkt. Muziek reageert op de beelden en vice versa.

Laat muziek je inspireren

Jazzmusici zijn improvisatie-experts. Niet bang voor het onbekende. De musici van de Bende van Drie zoeken de spanning juist op en leidend is hierbij het vertrouwen op creativiteit. Het is een genot om een optreden zo in te richten dat inventief samenspel gecreëerd wordt. Door hier dag in dag uit mee bezig te zijn groeit de expertise en het vertrouwen op je improvisatietalent.

Van dit vermogen kunnen veel meer professionals bewust gebruik maken. Improvisatie haalt het beste in je omhoog. Dagelijks kun je merken dat leuke momenten en goede ideeën ontstaan uit ongeplande situaties en ontmoetingen. In rampspoed zijn we op een bepaalde manier zelfs op ons best. We zijn uit ons gewone doen, we weten niet hoe het verder moet en daardoor gaat de adrenaline stromen. We worden wakker en alert en dat brengt het beste in ons omhoog. Belangrijk is in het volste vertrouwen open te staan voor het onverwachte en voor de verandering in plaats van er bang voor te zijn! Met de voorstelling Tightrope inspireren we anderen om ook de stap in het onbekende te wagen. 

 

Onno van Swigchem – concept en compositie
Miranda van der Spek – video, bewerking en improvisatie
de Bende van Drie – muziek

Dion Nijland – contrabas
Pieter Jan Cramer van den Bogaart – accordeon
Onno van Swigchem – saxofoons

 

“Plannen maken is improviseren, omgaan met het onverwachte en dit is ook waar onze filosofie op is gebaseerd”

 

Op 10 november jongstleden speelde de voorstelling Tightrope op de expertmeeting ‘Nieuwe strategieën voor gebiedsontwikkeling’, georganiseerd door stedenbouwkundig bureau Uhrhahn dat het afgelopen jaar de ‘Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformatie‘ ontwikkelde. Een hulpmiddel om richting te vinden in de zoektocht naar andere manieren van plannen maken.

Praktische informatie

De voorstelling duurt 30 minuten en wordt voorafgegaan door een inleiding. De voorstelling kan worden gevolgd door een discussie waarbij aan de hand van voorbeelden duidelijk wordt gemaakt hoe er wordt gewerkt en waar de mogelijke parallellen liggen met andere werkterreinen.

Download hier de flyer TIGHTROPE, improvisatie als sleutel tot verandering

Meer weten? Neem contact op

 

TEAMTRAINING

Bezieling in teams: van inspiratie naar realisatie

Tightrope is tevens startschot en inspiratie van een teamtraining  waarin je in drie stappen het proces doorloopt van inspiratie naar realisatie. In deze training staan de team missie, het talent van ieder teamlid en het praktisch vergroten van het teampotentieel en teamresultaat centraal.

Doelstelling en resultaat training
Het doel van de training is om het team, ook teams die alleen functioneel of zo nu en dan samen werken, vanuit de teammissie bezield en geïnspireerd te laten samenwerken aan een door henzelf benoemd project. Het resultaat van de basis training is een team missie, het unieke talent van ieder teamlid, en het startschot voor een project met een begin- en einddatum en een duidelijk projectdoel.

Voor wie
De training is bedoeld voor alle soorten vaste of tijdelijke teams die hun teampotentieel willen vergroten en de kwaliteit van hun samenwerking verbeteren.

De training bestaat uit 3 delen:

  1. Missie als inspiratie (1 dagdeel)
    Het geeft energie en richting als je als team weet wat je missie is. Dit is een vaak onbenoemd maar onmisbaar element van ons werk: waartoe bestaat dit team? De voorstelling Tightrope over de schier onmogelijke missie van koorddanser Philippe Petit vormt het startschot voor een zoektocht naar inspiratie als drijvende kracht voor je werk.
  2. Talent (1 dagdeel)
    Duurzame verandering en ontwikkeling in mensen is vaker doen wat ze nu al goed kunnen. Dit leren betekent dat iemands vermogen om resultaat te realiseren toeneemt. Optimaal gebruik maken van ieders talent en betekenis geeft onvermoede mogelijkheden voor een team. Maar dan moet je je daar eerst bewust van zijn! In dit deel van de training wordt ieders unieke talent benoemd.
  3. Project: van inspiratie naar realisatie (2 dagdelen)
    Projecten geven handen en voeten aan de missie van een team. Geïnspireerde projecten zijn projecten die voortkomen uit een authentiek idee, de bezieling van een teamlid. Van daar uit wordt ieders talent ingezet om het project uit te voeren en resultaten te halen. Deze manier van werken schept een werkklimaat met energie, creativiteit en leren.

Download hier de flyer Bezieling in teams, van inspiratie naar realisatie of neem contact op

Philippe Petit en de Twin Towers: esthetiek in het volle bewustzijn van het gevaar van de dood

De voorstelling TIGHTROPE is geïnspireerd op het verhaal van Philippe Petit die in de jaren ‘70 ongezekerd op een zelfgespannen metalen koord liep tussen de Twintowers in New York. Dit snode plan waarvoor hij zich jarenlang heeft voorbereid werd ‘de artistieke misdaad van de 20e eeuw’ genoemd.

Alle voorbereidingen die genomen moesten worden om dit plan te laten slagen leken volstrekt onmogelijk, maar Petit zag geen gevaar en bereidde zich in uiterste concentratie en vastberaden voor. Hij had het volste vertrouwen dat hij alle problemen die hij tijdens de voorbereidingen zou tegenkomen, zou kunnen oplossen. Zijn credo: ‘it is clearly impossible, so let’s get to work’.

Philippe Petit op 400 m hoogte, lopend tussen de Twin Towers

Reacties

Erg inspirerend om het maximale uit jezelf te halen. De combinatie van de duizelingwekkende beelden met de zeer spannende muziek was een chemie die zich meer dan verdubbelde. De onverschrokkenheid van zowel koorddanser als muzikanten was prachtig om te zien en een voorbeeld om naar te streven
BEZOEKERSREACTIE

Het viertal neemt je mee op een reis naar de diepte van de ziel van ons bestaan, waar muziek ook werkelijk voor bedoeld is. Het optreden voelt als een groot kado waarbij dankbaarheid en respect de hoofdtoon voeren.
EMILIE CUMMINGS, kunstenaar en winnaar van de London Biennale 2013

Diep onder de indruk was ik van “Tightrope”. In deze productie weet van Swigchem een totaal belevenis te creëren, waar je met huid en haar ingetrokken wordt. Een duizelingwekkende wereld waarin muziek en beeld één worden en waar de virtuositeit en het samenspel van de muzikanten je ademloos achterlaten. Een voorstelling van uitzonderlijk hoog niveau.
FREDRIKE DE WINTER slagwerker, o.a. Het Nieuw Ensemble

 

Drums and Barrels

percussieworkshops voor bedrijven en events

Percussieworkshop Drums and Barrels

Met Drums and Barrels geef ik, samen met Hermine Schneider, percussieworkshops voor bedrijven.
Wij zijn specialist in het prikkelen van mensen door middel van percussieworkshops. Bezielende workshops die een fris en sprankelend contact opleveren. Workshops waar de vonken vanaf spatten, waar plezier en uitdaging centraal staan. Het resultaat is direct hoorbaar. Samenwerking waar muziek in zit!

‘Wat een muzikaal talent, iedereen leefde zich helemaal uit. Deze percussie workshop was de ultieme verbinding.’
RABOBANK

naar de website
terug naar boven